Biogram

IMG_0346b

Bartosz Milewski (ur. 1975) ukończył Cornish College of The Arts w Seattle, USA, na kierunkach malarstwo i wideo (BFA, 2001) oraz krakowską Akademię Sztuk Pięknych :dyplom z malarstwa w pracowni prof. Andrzeja Bednarczyka, 2008, doktorat – 2012.

 

Jego główne zainteresowania i praktyka zawodowa dotyczą malarstwa i plastyki oraz fotografii. W swoim dorobku ma również realizacje filmów niezależnych, krótkie formy wideo, twórczość literacką, a nawet śpiew.

Jest autorem dziesiątków obrazów, współtwórcą grupy Artyści Zaściankowi tworzącej „Ku pamięci tego, co jeszcze nie odeszło” (jak głosi tytuł ich manifestu). Twierdzi, że aby być twórcą uniwersalnym, nie można odwracać się od tego, co lokalne, co własne, co zaobserwowane i przeżyte na własnej prowincji czy też „zaścianku”.

Tworzył także komercyjną grafikę, zarówno w technikach tradycyjnych jak i w programach komputerowych. Zauważa, że praca na zlecenie stawia przed twórcą nowe oczekiwania i może służyć rozwojowi artystycznemu i warsztatowemu. Interesują go różne formy plastyczne: poprzez malarstwo, plakat, grafikę, ilustrację książkową po komiks. W tej ostatniej dziedzinie wyżywa się twórczo, na razie na facebooku, publikując w profilu „Gazeta Bardzo Obiektywna”.

Z powodu różnych życiowych zakrętów, zainteresował się fotografią. Przez pięć lat prowadził zajęcia z fotografii szkoląc przyszłych fotografów ich fachu w Studium ABRYS we Wrocławiu, wykładał też fotografię, montaż i obróbkę obrazu na uczelni wyższej (SWPS we Wrocławiu). Lubi fotografować ludzi, pracować reportersko, ponadto zna zasady rządzące fotografią produktową i fotografią wnętrz.

Jest pasjonatem uczenia – które jest dla niego dodatkową inspiracją czy motywatorem do ciągłego doskonalenia się.

Na swoim koncie ma dwukrotne prowadzenie kursów twórczego pisania, a także warsztatów. Był redaktorem naczelnym i współzałożycielem dwóch niszowych pism: „Helikopter” i „Regres”.

Jego debiut w filmie niezależnym miał miejsce w 2002 roku na prestiżowym Denver Starz Film Festival.

Pochodzi z Wrocławia. Od 2015 mieszka w Warszawie.

Bartosz Milewski (born 1975) graduated from Cornish College of The Arts in Seattle, USA in 2001 (BFA in painting and videography) and Fine Arts Academy in Cracov, Poland: Masters in Painting (2008), Doctorate in Painting (2012).

His main intrests and practice are in painting (and visual arts in general) and photogreaphy. He also created independent films, short video forms, literary pieces, he even sang.

He is an author of numerous paintings and a co-founder of the Provincial Artists Group. The group creates „in the memory of that which hasn’t passed yet” (as the title of its manifesto states). Bartosz says, that in order for the artist to be universal, he or she must not turn away from the local themes, experiences of one’s own „province”.

Bartosz was also creating commercial graphics in both the traditional and computer media. It came to his attention, that such work, done as a commission, creates new challanges and is capable of accelerating progress — artistic and technical. Treating visual art as a whole, with respect to its many branches and creators, he is interested in many artistic media, such as (aside from painting): poster design, book illustration or comic strip. He keeps writing and publishing (on facebook and only in Polish so far) his own comic titled A very objective newspaper (Gazeta Bardzo Obiektywna).

Because of life twists and turns, he became interested in photography. He was lecturing photography for five years, teaching future photographers (at a college and a university). He likes to photograph people or to do reportage photography. He knows how to photograph products or interiors.

Bartosz is passionate about teaching, which (among being a joyfull activity) he recogizes to be yet another source of inspiration and motivation for reaching new hights.

His other experiences include teaching creative writing classes (on two separate occasions). He was also an editor in chief of two underground magazines.

His independent feature film debut took place in 2002 during the prestigeous Denver Starz Film Festival.

Bartosz’s hometown is Wrocław, Poland. He has been living in Warsaw (Poland’s capitol) since 2015.